logo

Kак да участвам

 • Купи 2 сока Granini

 • Регистрирай кода от касовата бележка

 • Участвай за свежи награди

Регистрирай се

Награди

Участващи продукти

Общи условия

Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в промоцията. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията https://www.promo.granini.bg, където ще са достъпни през целия период на Промоцията.

Организаторът си запазва правото да изменя или допълва едностранно Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат в сила след публичното им оповестяване на www.promo.granini.bg.

Печеливши

Период 3

 • Елена Цачева, електрическа тротинетка, 359888395***
 • Ерика Здравкова, комплект чаши granini, 359896813***
 • Явор Кънчев, комплект чаши granini, 359896585***
 • Наталия Андреева, комплект чаши granini, 359886709***
 • Боряна Димитрова, комплект чаши granini, 359884974***
 • Даниела Цвяткова, комплект чаши granini, 359895743***
 • Мирослав Маринов, комплект чаши granini, 359897777***
 • Maruis Kalchev, комплект чаши granini, 359888859***
 • Стойко Караджов, комплект чаши granini, 359877163***
 • Николета Томова, комплект чаши granini, 359897624***
 • Християна Иванова, комплект чаши granini, 359888030***
 • Марин Мирчев, комплект чаши granini, 359895074***
 • Цветан Тасев, комплект чаши granini, 359888948***
 • Красимир Василев, комплект чаши granini, 359882256***
 • Мария Далевска, комплект чаши granini, 359877888***
 • Радослава Илиева, комплект чаши granini, 359899156***
 • Борислав Деянов, комплект чаши granini, 359897866***
 • Таня Данева, комплект чаши granini, 359888159***
 • Димо Будаков, комплект чаши granini, 359888274***
 • Цветомир Драшански, комплект чаши granini, 359888333***
 • Ваня Митова, комплект чаши granini, 359886578***
 • Таня Иванова, комплект чаши granini, 359884981***
 • Стефанка Михнева, комплект чаши granini, 359877096***
 • Евелина Патева, комплект чаши granini, 359898641***
 • Мария Хаджийска, комплект чаши granini, 359876718***
 • Калин Петков, комплект чаши granini, 359886536***
 • Златина Желязкова, комплект чаши granini, 359883703***
 • Иванка Чоканова, комплект чаши granini, 359892740***
 • Веселина Петровска-Герчева, комплект чаши granini, 359878952***
 • Георги Димов, комплект чаши granini, 359898749***
 • Пламен Кръстев, комплект чаши granini, 359877045***
 • Божидар Божков, комплект чаши granini, 359889447***

Период 2

 • Emel DZHAFER, електрическа тротинетка, 359884594***
 • Анна Митева, комплект чаши granini, 359884263***
 • Светломира Георгиева, комплект чаши granini, 359884253***
 • Мария Яровая, комплект чаши granini, 359883326***
 • Стефан Гюдюлев, комплект чаши granini, 359883361***
 • Данаил Генов, комплект чаши granini, 359883338***
 • Оля Коцева, комплект чаши granini, 359878748***
 • Светлана Колева, комплект чаши granini, 359879577***
 • Силви Караджова, комплект чаши granini, 359879167***
 • Диана Ангелова, комплект чаши granini, 359882569***
 • Борислав Борисов, комплект чаши granini, 359878956***
 • Цветанка Борисова, комплект чаши granini, 359878569***
 • Красимира Бръмбарова, комплект чаши granini, 359882105***
 • Стефани Борисова, комплект чаши granini, 359879830***
 • Радостина Делева, комплект чаши granini, 359882592***
 • Алис Стоянова, комплект чаши granini, 359879325***
 • Диана Кънчева, комплект чаши granini, 359882414***
 • Найден Минковски, комплект чаши granini, 359878787***
 • Петранка Илиева, комплект чаши granini, 359882409***
 • Теодора Бинева, комплект чаши granini, 359883362***
 • Тихомир Вълчев, комплект чаши granini, 359883302***
 • Борис Тодоров, комплект чаши granini, 359882206***
 • Костадин Костадинов, комплект чаши granini, 359882831***
 • Галин Йорданов, комплект чаши granini, 359883500***
 • Мария-Василена Богомилова, комплект чаши granini, 359882566***
 • Юлиана Иванчева, комплект чаши granini, 359878655***
 • Бояна Пенева, комплект чаши granini, 359878852***
 • Румяна Лекова, комплект чаши granini, 359879311***
 • Цветанка Станчева, комплект чаши granini, 359878899***
 • Елена Каравасилева, комплект чаши granini, 359882063***
 • Марияна Цонева, комплект чаши granini, 359878804***
 • Татяна ПЕТРОВА, комплект чаши granini, 359878894***
 • Христо Панайотов, комплект чаши granini, 359883448***
 • Събка Златанова, комплект чаши granini, 359885223***
 • Искра Николова, комплект чаши granini, 359885209***

Период 1

 • Диана Славова, електрическа тротинетка, *******223
 • Мила Каменова, комплект чаши granini, *******645
 • Емил Митов, комплект чаши granini, *******680
 • Миглена Станчева, комплект чаши granini, *******551
 • Вероника Колева, комплект чаши granini, *******987
 • Дора Неделчева, комплект чаши granini, *******637
 • Диян Иванов, комплект чаши granini, *******243
 • Мария Иванова, комплект чаши granini, *******746
 • Елена Будакова, комплект чаши granini, *******893
 • Албена Иванова, комплект чаши granini, *******888
 • ИВАНКА ДИМОВА, комплект чаши granini, *******583
 • Svetlozar Hristov, комплект чаши granini, *******482
 • Живка Викторова, комплект чаши granini, *******592
 • Стоименка Асенова, комплект чаши granini, *******439
 • Ирена Бакалова, комплект чаши granini, *******875
 • Благовест Благоев, комплект чаши granini, *******201
 • Весела Митрева, комплект чаши granini, *******556
 • Ирена Колева, комплект чаши granini, *******878
 • Захаринка Богутева, комплект чаши granini, *******370
 • Мариана Атанасова, комплект чаши granini, *******753
 • Костадин Ангелов, комплект чаши granini, *******020
 • Петя Борисова, комплект чаши granini, *******117
 • Дурхан Хасан, комплект чаши granini, *******555
 • Димитър Шопски, комплект чаши granini, *******336
 • Емилиан Милков, комплект чаши granini, *******802
 • Антоанета Калчева, комплект чаши granini, *******973
 • Михаил Георгиев, комплект чаши granini, *******169
 • Светлана Кирова, комплект чаши granini, *******025
 • ЛЮБОМИРА ЛАЗОВА, комплект чаши granini, *******421
 • Марин Георгиев, комплект чаши granini, *******170
 • Даниела Трифонова, комплект чаши granini, *******020
 • Гергана Герджикова, комплект чаши granini, *******289
 • АнелияШейкова Шейкова, комплект чаши granini, *******295
 • Румен Рачков, комплект чаши granini, *******998
 • Нурай Зекерие, комплект чаши granini, *******492

Нашият екип ще се свърже с Вас в 10-дневен срок.